Find dit sjælsformål – lær at stå i dit lys

Purpose Leadership er et 3 måneders udviklingsforløb for ledere, selvstændige og andre ildsjæle.

Det er for dig, der vil tage lederskab, ved at finde dit sjælsformål og bruge det til at medskabe en lys fremtid, både for dig selv, dine medarbejdere, din virksomhed og for verden. 

Gennem forløbet får du adgang til dine styrker, din passion, din vision og din særlige opgave. Du lærer at stå i dit eget lys med nærvær og handlekraft.

Forløbet finder sted med undervisning og 1:1 sessioner via Zoom og i naturen.

Næste hold starter den 21. februar 2022.

Få en gratis, uforpligtende samtale for at finde ud af om Purpose Leadership er dit næste skridt. Kontakt mig på didde@stillnessrevolution.com eller telefon 22 90 27 38.

Purpose Leadership er for dig der

– Brænder for at få det bedste frem i dig selv og dine medarbejdere og skabe bæredygtige resultater i din organisation/virksomhed

– Er passioneret omkring at være en visionær leder, der er autentisk og modig

– Vil sætte dine styrker stærkere i spil og lede fra dit unikke sjælsformål

– Ønsker et stærkt følgeskab med mod til at påvirke og uddelegere

– Vil blive bedre til at håndtere tidspres og balancere dit energiregnskab

– Vil lede fra dit indre kompas, hvor du medskaber en lysere fremtid, ved at stå i dit lys

– Vil inspireres i et fællesskab med andre ledere, selvstændige og ildsjæle, der brænder for at finde deres sjælsformål og blive en formålsdrevet leder.

 

De 7 moduler på Purpose Leadership

INTRODUKTION

Dit lederportræt og dit unikke formål i retrospektiv. Gennem den første session med Didde, og indsigter fra dit liv op til nu, får du et lederportræt, der viser dine potentialer og dine næste skridt.

MODUL 1

Skab de bedste omstændigheder for dit lederskab og styrk din beslutningskompetence. Du styrker din energi og dit overskud, og skærper din beslutningskompetence, gennem meditation, sjæleomsorg og naturoplevelser. 

MODUL 2

Mærk din passion som leder. Du styrker din arbejdsglæde og oplevelsen af flow og får indsigt i, hvilken type leder du er.

MODUL 3

Bliv bevidst om dine styrker som leder. Du henter dine gaver hjem og lærer at bruge dem aktivt i dit lederskab til glæde for dig selv og organisationen.

MODUL 4

Identificér de ledelsesudfordringer, der står i vejen i dit lederskab. Du afklarer, hvordan dit uautentiske formål bremser dig i dit lederskab. Du overkommer forhindringerne, så du kan tage et kvantespring og lære at lede fra dit sjælsformål.  

MODUL 5

Forberedelse af SoulQuest forløb i naturen. Du designer et intensivt fordybelsesforløb i naturen og bliver klar til at gennemføre din Soulquest.  

SOULQUEST I NATUREN

Gennem din Soulquest – et 8 timers fordybelsesritual alene i naturen, får du indsigt i dit sjælesprog og dit sjælsformål. Du får et helt nyt grundlag for dit lederskab.

MODUL 6

Klarlæg dit unikke formål i dit lederskab. Via Leadership Purpose Process får du kortlagt din passion, dine styrker og essens samt din vision, din opgave og dit sjælsformål og din mytho-poetiske identitet. 

MODUL 7

Stå i dit lys. Udfold din vision som leder. Du lærer at omsætte dit sjælsformål direkte i dit lederskab. Du bliver en formålsdrevet leder, der står i dit lys. 

Personligt udbytte

 • Et stærkt personligt og sjælsbaseret ledelsesgrundlag
 • Du er autentisk, fordi du kender dig selv, dine styrker og dit formål
 • Du skaber et tydeligt ledelsesrum og kommunikerer med troværdighed og hjerte.
 • Du får følgeskab, fordi du er inspirerende og ved, hvor I skal hen
 • Du træffer bæredygtige beslutninger, der både kommer dig selv, dine kollegaer og organisationen til gode.
 • Du har et stærkt samarbejde og gode relationer med dine medarbejdere.

 

Organisatorisk udbytte

 • En leder der har blik for at styrke relationerne og se den enkelte medarbejder
 • En leder som har følgeskab og som viser vejen frem
 • En leder med stor selvindsigt, der kender sine styrker og bruger dem til organisationens fælles bedste
 • En leder med mod til at være leder og til at påvirke og uddelegere
 • En leder med visionær kraft, der er formålsdrevet og innovativ.

Læs mere om Leadership Purpose Process i min artikel fra Lederweb

Leadership Purpose Process

For at finde formålet i dit lederskab er der fire områder, der skal afklares og som udgør modellen Leadership Purpose Process. Den består af Passion, Gifts, Vision og Task. Fællesnævneren for dem er dit formål; dit Soul Purpose.

Passion er dét, som du elsker at gøre. Det er gennem din passion, at du kan opleve momenter af flow i arbejdet, hvor opgaverne og indsatsen går op i en højere enhed. 

Gifts er dine styrker som skal sættes i spil i lederskabet og som både kommer dig selv, dine medarbejdere og din organisation til gode.

Vision er et udtryk for dit formål som leder. En vision skal kunne kommunikeres kort og præcist, så dine medarbejdere engageres i at gøre den til virkelighed.

Task er de konkrete opgaver, du sætter i værk for at omsætte din vision i praksis.

Det praktiske

Forløbet varer 3 måneder, fra den 21. februar til den 23. maj 2022. Det er sammensat af en udbytterig kombination af online undervisning, et SoulQuest-forløb i naturen og 1:1 sessioner med mig via Zoom. Forløbet er tilrettelagt, så du fint kan varetage dit arbejde samtidig og online undervisningen ligger udenfor arbejdstiden.

Du får:

Introduktion og 7 moduler (lydfiler og worksheets, du kan lytte til og fordybe dig i, når det passer ind i din hverdag)

4 x individuelle 1:1 sessioner med mig á 75 minutters varighed

8 x undervisningsgange via Zoom á 90 minutters varighed (optages, så du kan gense dem efterfølgende)

SoulQuest – et 8 timers forløb i naturen

Transformerende øvelser og meditationer

Mellem undervisningsgangene fordyber du dig i opgaver, der giver dig inspiration, fornyelse og læring

E-mail sparring med mig gennem forløbet

Pris

Pris for det samlede forløb 28.500 kr. ekskl. moms. Det er muligt at betale i 2 rater efter aftale.

Tilmeld dig Purpose Leadership med start 21. februar 2022 ved at sende en mail til didde@stillnessrevolution.com

Jeg ser dit dybeste potentiale

En af de tråde, der går igen, gennem mit liv, er en stor passion for at guide mennesker ind til deres unikke styrker og formål. Jeg er leder- og businesscoach og Purpose Guide™ samt forfatter og meditationslærer. 

Purpose Leadership forløbet er tilrettelagt, så det passer ind i din hverdag, og du har adgang til mig hele vejen.

Undervejs i forløbet vil du desuden få tid i naturen. Du bliver revitaliseret af den skønhed, som naturen spejler, og som er til dyb inspiration.

Deltagerne siger

Sidsel Freja Trads Birk

Didde har en helt særlig evne til at skabe et meget nærværende, tillidsfuldt og åbent rum, hvor vi har kunnet arbejde på et langt dybere niveau end forventet. Hun ser meget klart og spejler min udviklingsproces, så det hele tiden er det essentielle, jeg får med.

Hendes formidling er rig og fuld af billeder og stærke metaforer, som jeg oplever har givet et ekstra niveau af forståelse, som også bidrager til bundfældelsen af de mange nye indsigter og erkendelser. Diddes ro, kærlige venlighed og visdom smitter og efter en session med hende, føler jeg mig altid rolig, klarsynet og beriget.

Jeg har fået en dyb ro, afklarethed og styrket tro på mig selv i rollen som leder gennem Purpose Leadership forløbet. Og jeg har fået et meget stærkere fundament at stå på som leder. Jeg mener det er afgørende at vi kender os selv godt og har en ren kontakt med os selv, når vi skal lede andre. Det har forløbet virkelig bidraget til.

Selvom jeg på forhånd mente, at jeg kendte mig selv godt, så har jeg fået en dybere selvindsigt og mere direkte adgang til mine styrker, så jeg kan bruge dem ind i mit virke, ligesom forløbet har hjulpet mig til at tage nogle vigtige skridt i forhold til at give slip på mønstre og vaner, som ikke længere tjener mig. Jeg har samtidig fået en klarhed over, hvordan mit lederskab skal udfolde sig den næste tid – det giver mig en fantastisk ro og sikkerhed, at jeg har et kompas at sætte retningen ud fra.

Sidsel Freja Trads Birk

Afdelingsleder, Special Minds, Silkeborg

Jette Dam Christensen

Jeg har følt mig uendeligt tryg i Diddes selskab – guidet godt, på en kærlig og støttende måde. Hun virker utrolig kompetent i processen, og det har gjort mig rolig og selvsikker. Hendes intuitive og positive måde at være på har været en enorm drivkraft! Det har været en fantastisk rejse, og min følelse af meningsløshed er opløst. Jeg ved, at jeg har noget at give til livet gennem mit lederskab og mit unikke formål.

Jette Dam Christensen

Forretningsudviklingschef, KMD A/S, København

Kiko Kislansky
Det er fantastisk, hvordan Didde kan skabe en dyb forbindelse med mennesker. Hun er intuitiv og engageret i at guide dig til dit unikke formål. Jeg sætter stor pris på, at hun er den, hun er.

Kiko Kislansky

Leder, Cazulo, São Paulo, Brasilien

Få en gratis samtale

Få en gratis, uforpligtende samtale for at se om Purpose Leadership forløbet er dit næste skridt.

Under sessionen vil du:
 • Høre mere om forløbet, og hvordan det er at arbejde med mig. 
 • Få nye perspektiver på de næste trin i dit arbejdsliv og lederskab.

Skriv til mig her, så vender jeg tilbage med forslag til tidspunkt.

didde@stillnessrevolution.com

eller send en sms på 22 90 27 38.