Det er en stor smerte i livet, når vi glemmer, hvilke unikke gaver vi har og hvad vi er kommet her for at gøre. Vi mangler retning og passion i vores liv og det er som om, at livet er blevet fortyndet til en væske, der ikke længere smager af noget særligt. Intet mønster træder længere markant frem på det tæppe, som vi er i gang med at væve ud af livet.

Den anonyme farve

En af de anonyme farver, der gennemsyrer tæppet er travlheden. Den får os ofte til at glemme alt det, der er vigtigt i livet. Den svækker kontakten til vores indre liv, vores drømme og længsler, så det bliver sværere at høre sjælens stemme. Dagene er fyldt med endeløse møder, to-do lister og praktikaliteter, der skal ordnes.

Hvor er ilten, der skal give næring til alle gøremålene? Hvor er mellemrummene, hvor vi kan besinde os og skabe en sammenhæng i det hele? Hvornår træder vi på afstand af det tæppe vi væver ud af livet for at se den tråd, der løber igennem det hele?

Få forbindelse til din sjæl

Meditation og afsondrethed i naturen er to kraftfulde måder at nære forbindelsen til vores sjæl og det indre liv, der udspiller sig i os. Ligeledes er modige og sjælfulde samtaler, der får os til at se os selv i et klart lys, en stærk måde at genforbinde os med vores retning og livskald på. Men også drømmetilstanden, under søvnen, der bringer os gennem porten til underbevidstheden, hvor indsigt ligger gemt. En verden, der sameksisterer med den virkelighed, som vores jeg-bevidsthed befinder sig i, når vi er vågne.

I mit digt Muslinge haven, som jeg skrev efter min SoulQuest i 2018 ved Møns Klint, beskriver jeg den ”renselse”, som vi kan opleve i drømme, hvor vi befinder os i en anden tilstand. Vi ”falder” i søvn og rejser ind i en tilstand, hvor vi ikke blot regenererer vores fysiske krop, men også har mulighed for at huske vores oprindelse eller nærmere det oprindelige i os selv.

Bring sjælsperler med fra søvnen

Fra dette sted kan vi bringe ”sjælsperler” med tilbage fra søvnens og drømmenes verden. Perler, der indeholder indsigt om et næste skridt i vores liv eller en inspiration til en handling, vi skal udføre. Men også indsigt om vores formål og vores særlige gaver.

Muslinge haven beskriver dette tidløse sted:

Muslinge haven

Der er et sted, jeg altid vender tilbage til
Når jeg lukker øjnene om natten
Og bliver en stenkrop båret af blødhed
Efterlader dette liv bag mig

Det er i muslingernes dybeste have
Hvor stilheden er enorm
Et øde sted uden for tiden
Hvor navne er ukendte

I dette mørke er jeg opløst
Gennem skum og havsalts tæring
Indtil der ikke er nogen historier tilbage
ingen spor af tid 

Når jeg vågner, husker jeg tingenes oprindelse
Hvordan jeg opstod af stjernestøv og rejste gennem lyset
Jeg bærer mindernes skrøbelighed
Ind i daggryet som en sjælsperle.

– Didde Flor Rotne, 

__________________________________

Maleri af Odilon Redon, Ophelia, 1903.